Podmalby na skle a další – MGP

Podmalby na skle a další

Home / Sbírky / Etnografie / Podmalby na skle a další

Podmalby na skle a další obrázky v této kolekci byly zdigitalizovány z dotace MKČR v programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ pro rok 2022. Web MGP je rovněž propojen s portálem eSbírky.cz. Ke sbírce podmaleb byl na konci roku 2022 vydán katalog s názvem Ze svatého koutu světnic, který byl publikován v rámci edičního plánu Olomouckého kraje.

Podmalby na skle a jiné

Podmalby na skle a jiné

Sv. Anna Samotřetí, první třetina 19. století, inv. č. 11299

Sv. Petr, první polovina 19. století, inv. č. 11300

Korunování Panny Marie, okolo roku 1800, inv. č. 11301

Křest knížete sv. Cyrilem a sv. Metodějem, první polovina 19. století, inv. č. 11302

Kristus Dobrý pastýř, první třetina 19. století, inv. č. 11303

Pohřeb sv. Jenovéfy, polovina 19. století, inv. č. 11304

Svaté putování, první třetina 19. století, inv. č. 11305

Nalezení sv. Jenovéfy, první polovina 19. století, inv. č. 11306

Sv. Barbora, první polovina 19. století, inv. č. 11307

Ukřižovaný, první polovina 19. století, inv. č. 11308

Poslední večeře Páně, konec 19. století, inv. č. 11309

Sv. Martin, konec 18. století, inv. č. 11310

Sv. Anna Samotřetí, první polovina 19. století, inv. č. 11311

Andělská orba sv. Isidora, první polovina 19. století, inv. č. 11312

Sv. Barbora, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11313

Sv. Anna Samotřetí, první polovina 19. století, inv. č. 11314

Boží hrob, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11315

Sv. Kateřina, první polovina 19. století, inv. č. 11316

Panna Maria z La Saletty, druhá polovina 19. století, inv. č. 11317

Sv. Florián, konec 19. století, inv. č. 11318

Sv. Barbora, první třetina 19. století, inv. č. 11319

Ukřižovaný, 19. století, inv. č. 11320

Sv. Kateřina, první polovina 19. století, inv. č. 11321

Boží hrob, první třetina 19. století, inv. č. 11322

Sv. Rozálie, okolo roku 1800, inv. č. 11323

Nejsvětější Trojice Bolestná / Trůn milosti, okolo roku 1800, inv. č. 11324

Výuka Panny Marie, první třetina 19. století, inv. č. 11325

Sv. František z Assisi, první polovina 19. století, inv. č. 11326

Zvěstování Panně Marii, první třetina 19. století, inv. č. 11327

Pohřeb sv. Jenovéfy, první polovina 19. století, inv. č. 11328

Sv. Anna Samotřetí z Annabergu, první polovina 19. století, inv. č. 11329

Sv. Petr, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11330

Sv. Veronika, druhá polovina 19. století, inv. č. 11331

Boží hrob, první třetina 19. století, inv. č. 11332

Kultovní objekty z rakouských poutních míst, první polovina 19. století, inv. č. 11333

Sv. Kateřina, první polovina 19. století, inv. č. 11334

Loretánská litanie, první polovina 19. století, inv. č. 11336

Sv. Kateřina, první třetina 19. století, inv. č. 11337

Panna Maria Čenstochovská, polovina 19. století, inv. č. 11338

Sv. Jan Nepomucký, polovina 19. století, inv. č. 11339

Sv. Jan Nepomucký, konec 19. století, inv. č. 11340

Sv. Rozálie, konec 19. století, inv. č. 11341

Poslední večeře Páně, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11342

Sv. Jan Nepomucký, konec 18. století, inv. č. 11343

Sv. Petr a sv. Pavel, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11344

Sv. Florian, první polovina 19. století, inv. č. 11345

Panna Maria Vranovská, polovina 19. století, inv. č. 11348

Sv. Anna Samotřetí, první třetina 19. století, inv. č. 11349

Nejsvětější Srdce Ježíše Krista, po polovině 19. století, inv. č. 11350

Ukřižovaný, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11351

Sv. Josef, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11352

Zasnoubení Panny Marie, polovina 19. století, inv. č. 11353

Sv. Václav, čtvrtá čtvrtina 19. století, inv. č. 11354

Boží hrob, konec 18. století, inv. č. 11355

Panna Maria Svatotomská, konec 18. století, inv. č. 11356

Sv. Jan Nepomucký, polovina 19. století, inv. č. 11357

Nalezení sv. Jenovéfy, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11358

Sv. Anna Samotřetí, první polovina 19. století, inv. č. 11359

Svatý král, první třetina 19. století, inv. č. 11362

Sv. Barbora, první polovina 19. století, inv. č. 11363

Nejsvětější Trojice Bolestná / Trůn milosti, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11364

Panna Maria Pomocná, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11365

Loučení sv. Jenovéfy s manželem, polovina 19. století, inv. č. 11366

Nejsvětější Trojice Triumfální, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11367

Sv. Rosalie, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11368

Sv. Jiří a sv. Martin, konec 18. století, inv. č. 11369

Sv. Šimon, třetí čtvrtina 19. století, inv. č. 11370

Výuka Panny Marie, druhá polovina 19. století, inv. č. 11371

Ježíš Kristus, konec 19. století, inv. č. 11372

Nejsvětější Trojice Bolestná, první třetina 19. století, inv. č. 11375

Sv. Veronika, první polovina 19. století, inv. č. 11378

Nejsvětější Srdce Ježíše Krista a Panny Marie, konec 19. století, inv. č. 11379

Cesta na Kalvárii, první polovina 19. století, inv. č. 11380

Panna Maria Pomocná, první polovina 19. století, inv. č. 11381

Sv. Martin, první polovina 20. století, inv. č. 11382

Sv. Jiří, první polovina 20. století, inv. č. 11383

Sv. František, první polovina 19. století, inv. č. 11384

Pět ran Krista Pána, první třetina 19. století, inv. č. 11385

Boží hrob, první polovina 19. století, inv. č. 11386

Sv. Barbora, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11387

Sv. Apolena, první třetina 19. století, inv. č. 11388

Křížová cesta: 5. zastavení, první polovina 19. století, inv. č. 11389

Křížová cesta: 12. zastavení, první polovina 19. století, inv. č. 11390

Křížová cesta: 1. zastavení, první polovina 19. století , inv. č. 11391

Křížová cesta: 8. zastavení, první polovina 19. století, inv. č. 11392

Křížová cesta: 6. zastavení, první polovina 19. století, inv. č. 11393

Křížová cesta: 13. zastavení, první polovina 19. století, inv. č. 11394

Sv. Rozálie, druhá polovina 19. století, inv. č. 11395

Sv. Jan Nepomucký, polovina 19. století, inv. č. 11396

Sv. Jiří, první polovina 19. století, inv. č. 11397

Sv. Anna Samotřetí, první polovina 19. století, inv. č. 11398

Korunování Panny Marie, polovina 19. století, inv. č. 11399

Ukřižovaný, polovina 19. století, inv. č. 11400

Nanebevzetí Panny Marie, druhá polovina 19. století, inv. č. 11401

Panna Maria Mariazellská, první polovina 19. století¨, inv. č. 11402

Pieta Sedmibolestná Sloupská, první polovina 19. století, inv. č. 11403

Sv. Veronika, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 11406

Nalezení sv. Jenovéfy, první polovina 19. století, inv. č. 11408

Pieta Sedmibolestná Šaštínská, konec 19. století, inv. č. 11409

Veraikon, první třetina 19. století, inv. č. 17060

Sv. František z Assisi, první polovina 19. století, inv. č. 277002

Ukřižovaný, druhá čtvrtina 19. století, inv. č. 277003

Portrét profilu muže-silueta, počátek 19. století, inv. č. 11346

Myslivec v rozpacích, žánrový obrázek, inv. č. 11360

Zřícenina hradu, žánrový obrázek, inv. č. 11361

Nesení kříže, okenní výplň zámecké kaple v Hrubčicích, inv. č. 11373

Poslední večeře, okenní výplň zámecké kaple v Hrubčicích, inv. č. 11374

Scenérie asijské vesnice, malba na skle, inv. č. 11376

Scenérie asijské vesnice, malba na skle, inv. č. 11377

Rodinný výjev, historizující žánrový obrázek, okenní výplň, 1884, inv. č. 11405

Snímání z kříže, okenní výplň zámecké kaple v Hrubčicích, inv. č. 11410

První skleněný žánrový obrázek adjustované ve společném rámu (Kavalír a dáma), 19. století, kat. č. Fa 232

Druhý skleněný žánrový obrázek adjustované ve společném rámu (Kavalír a dáma), 19. století, kat. č. Fa 232