Dvousté první narozeniny by dnes oslavil Josef Mánes – MGP
Dvousté první narozeniny by dnes oslavil Josef Mánes

Dvousté první narozeniny by dnes oslavil Josef Mánes

Český malíř, ilustrátor, grafik a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu se narodil 12. května 1820. Muzeum a galerie v Prostějově si jeho výročí připomíná obrazem Hanačka, který se nachází v jeho sbírkách.Josef Mánes je s Hanou a regionem Prostějovska silně spjatý, zvláště pak se zámkem v Čechách pod Kosířem, kde několik let pobýval. Vytvořil tam kolem stovky obrazů, kreseb, studií a skic. Patří mezi ně například Hanačka s rukama v šorci, Hanák ve vysoké vydrovce, litografie Líbánky na Hané, cyklus Život na panském sídle, studie krojů, portréty Hanáků a Hanaček, kresby krajiny a žudrů.V Mánesově skicáři a deníku nacházíme místa blízká a vzdálenější – Kosíř, Stařechovice, Služín, Hluchov, Laškov, Krakovec, Náměšť na Hané, výlety do Prostějova a Olomouce.V Prostějově Josefa Mánesa připomíná název ulice i národopisný