Červený domek – MGP

Červený domek Petra Bezruče

Domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané, známý jako Červený domek, je posledním básníkovým bydlištěm. V budově je umístěna expozice s názvem Básník slezského lidu Petr Bezruč (1867–1958).

Cihlový dvoupodlažní domek je postaven z neomítnutých sytě červených cihel. Byl součástí majetku Františky Trnkové, která Petru Bezručovi nabídla, aby v něm po roce 1939 trvale bydlel. 

Původně k domku bylo připojeno hospodářské stavení se stodolou, dvorkem, zahradou a širokým vjezdem. Stodola byla v roce 1937 přestavěna na přízemní (bílý) domek a vybavena nábytkem. 

Poté, co Bezruč přijal pozvání dr. Antonína Pírka a Františky Trnkové se přestěhoval do Kostelce na Hané. Využíval Červený, ale zároveň i bílý domek. V Červeném domku bydlel, v bílém domku naopak přijímal své návštěvy. Ze severní a západní strany přiléhá k Červenému domku zahrada s altánem. Zde nacházel plachý básník klid i kontakt s přírodou, v případě, že zrovna netrávil čas na vycházce po okolí.

Po Bezručově úmrtí věnovala Františka Trnková Červený domek státu. Následně došlo na základě iniciativy jeho přátel k realizaci plánu na vytvoření Památníku Petra Bezruče v Červeném domku. Stalo se tak dne 23. září 1962. Zpřístupněna byla pracovna s knihovnou, psacím stolem a dalšími exponáty. V sousední místnosti se nacházela první provizorní expozice. Pomyslným vrcholem se pak stalo zapsání Červeného domku na seznam nemovitých kulturních památek dne 18. ledna 1973. 

V roce 1977 se otevřela stálá expozice Petra Bezruče v obou domcích. Přístupná byla až do roku 2005, kdy technický stav budovy znemožnil návštěvu veřejnosti. Rozhodnutím Rady Olomouckého kraje, který se stal v roce 2004 vlastníkem celého objektu, byly následně oba domky uzavřeny. 

V roce 2015 byl Červený domek zbaven statutu památky, a majitel nemovitosti Olomoucký kraj zahájil o tři roky později celkovou rekonstrukci. Od roku 2020 je Červený domek opět otevřen. K vidění je nová expozice s názvem ,,Básník slezského lidu Petr Bezruč (1867–1958)“, kterou připravili pracovníci Muzea a galerie v Prostějově. V bývalé Bezručově pracovně je umístěno deset panelů o jeho životě a díle spolu s drobnými předměty. Ve druhé místnosti jsou předměty denní potřeby. Bílý domek zde již nenajdeme, byl stržen. Na jeho místě měla stát relaxační zóna pro turisty. Práce na konečné podobě exteriéru i zahrady nás teprve čeká.