Kontakt

Muzeum a galerie v Prostějově 

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov

IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da

e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz

telefon: 582 330 991 

Podrobné kontakty

Vedení muzea

Mgr. Veronika Hrbáčková
ředitelka
778 958 636, vhrbackova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Markéta Hamzová
zástupkyně ředitelky, tisková mluvčí
770 128 305, mhamzova[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar ředitelky

Ivana Somrová
asistentka ředitele 
582 330 991, 774 484 450, isomrova[zavináč]muzeumpv.cz

Žaneta Svobodová, Dis.
restaurátorka, výtvarnice
zsvobodova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Ivana Kučerová
edukátorka
778 498 359, ikucerova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Žofie Lamerová
edukátorka
773 795 802, zlamerova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Robin Michenka
grafik
rmichenka[zavináč]muzeumpv.cz

Michaela Kolbová 
ekonomka
727 830 693, mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Marie Řehulková
mzdová účetní, personalistka 
778 958 645, mrehulkova[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar odborných činností

Oddělení přírodních věd

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátorka sbírek, geoložka
774 484 452, vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Ing. Pavla Koutná
kurátorka sbírek, botanička
725 801 827, pkoutna[zavináč]muzeumpv.cz


Oddělení humanitních věd

Mgr. Jakub Huška
vedoucí oddělení odborných činností, kurátor sbírek, historik
770 128 505, jhuska[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. et Mgr. Václav Horák
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Filip Gregor
kurátor sbírek, historik
775 096 522, fgregor[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Schmittová 

kurátorka sbírek, historička umění
770 128 506, vschmittova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Blanka Veselá 
kurátorka sbírek, archeoložka 
731 848 463, bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Hana Holásková
kurátorka sbírky, etnografka, konzervátorka
775 864 727, hholaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Markéta Odehnalová
kurátorka sbírek, historička umění
774 484 453, modehnalova[zavináč]muzeumpv.cz              

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356, phubackova[zavináč]muzeumpv.cz


Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

Olga Kosíková
konzervátorka 
okosikova[zavináč]muzeumpv.cz

Monika Kovaříková, DiS. 
restaurátorka
770 144 519, mkovarikova[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar hvězdárna

Bc. Rudolf Novák
vedoucí útvaru hvězdárna, astronom
770 131 671, novak[zavináč]hvezdarnapv.cz

Jonatan Binder

edukátor
606 050 695, binder[zavináč]hvezdarnapv.cz

Bc. Martina Krahulová
edukátorka
778 981 816, mkrahulova[zavinac]muzeumpv.cz

Útvar provozu

Martin Pelikán
vedoucí útvaru provozu
774 484 451, provozniusek[zavinač]muzeumpv.cz

Bohumil Hrbáček
technický pracovník, výstavář
bhrbacek[zavináč]muzeumpv.cz

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.