Kontakt – MGP

Kontakt

Muzeum a galerie v Prostějově 

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov

IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da

e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz

telefon: 582 330 991 

Podrobné kontakty

Vedení muzea

Mgr. Veronika Hrbáčková
ředitelka
778 958 636, vhrbackova[zavináč]muzeumpv.cz

Michaela Kolbová
zástupkyně ředitelky, ekonomka
727 830 693, mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar ředitelky

Ivana Somrová
asistentka ředitele 
582 330 991, 774 484 450, isomrova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Renata Janečková
tisková mluvčí
770 128 305,  rjaneckova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Robin Michenka
grafik
rmichenka[zavináč]muzeumpv.cz

Veronika Viola Kočiříková
aranžér, výtvarník, vkocirikova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Ivana Kučerová
edukátorka
778 498 359,  ikucerova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Žofie Lamerová
edukátorka
773 795 802, zlamerova[zavináč]muzeumpv.cz

Andrea Crhová
mzdová účetní, personalistka
778 958 645, acrhova[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar odborných činností

Oddělení přírodních věd

Ing. Pavla Koutná
vedoucí útvaru odborných činností
kurátorka sbírek, botanička
725 801 827, pkoutna[zavináč]muzeumpv.cz

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátorka sbírek, geoložka
774 484 452,  vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz


Oddělení humanitních věd

Mgr. Tereza Holoubková
kurátorka sbírek, historička

770 128 506, tholoubkova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Nikola Sigmundová
kurátorka sbírek, historička
770 128 505, nsigmundova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. et Mgr. Václav Horák
kurátor sbírek, historik
778 498 357,  vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Filip Gregor
kurátor sbírek, historik
775 096 522,  fgregor[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Blanka Veselá 
kurátorka sbírek, archeoložka, dokumentátorka CES
a chronologické evidence
731 848 463,  bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Hana Holásková
kurátorka sbírky, etnografka, restaurátorka
775 864 727, hholaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Markéta Odehnalová
kurátorka sbírek, historička umění
774 484 453, modehnalova[zavináč]muzeumpv.cz              

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356,  phubackova[zavináč]muzeumpv.cz


Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

Monika Kovaříková, DiS. 
restaurátorka
770 144 519,  mkovarikova[zavináč]muzeumpv.cz

Miroslav Lisner
restaurátor, dokumentátor
777 367 658, mlisner[zavináč]muzeumpv.cz

Útvar hvězdárna

Bc. Rudolf Novák
vedoucí útvaru hvězdárna, astronom
770 131 671, novak[zavináč]hvezdarnapv.cz

Jonatan Binder

edukátor
606 050 695, binder[zavináč]hvezdarnapv.cz

Mgr. Martina Krahulová
edukátorka
778 981 816, mkrahulova[zavinac]muzeumpv.cz

Útvar provozu

Martin Pelikán
vedoucí útvaru provozu
774 484 451, provozniusek[zavinač]muzeumpv.cz

Bohumil Hrbáček
technický pracovník, výstavář
bhrbacek[zavináč]muzeumpv.cz

Antonín Mlčoch
technický pracovník, výstavář
771 132 354

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.