Sbírky

Písemnosti a tisky

Dokumenty zahrnující písemnosti a tisky se týkají hlavně okresu Prostějov. Časově je lze rozdělit na dvě skupiny – do roku 1918 a od roku 1918 po současnost.  Podsbírka vznikla sběrem, nákupem a dary. Její součástí jsou například volební lístky, různé druhy novin jako Rudé právo, Svobodné slovo, Obrana lidu, Práce, Rovnost, Náš život a dále předvolební letáky, potravinové lístky, pozvánky na různé akce, plakáty, propagační materiály podniků, karikatury či diplomy.

.