Geologie / Kámen mluví – MGP

Geologie / Kámen mluví

Geologické lokality Prostějovska nabízejí jedinečnou možnost projít se časem a prostorem od dob před více než 500 miliony let až po současnost. Expozice „Kámen mluví – geologie Prostějovska“ představuje nejzajímavější místa na geologické mapě našeho regionu. Z muzejní geologické sbírky byly vybrány nejcennější kolekce hornin, nerostů a zkamenělin, často z dnes již zaniklých lomů, pískoven a cihelen. Kontinuitu geologických výzkumů Prostějovska dokumentují také nálezy z lokalit nově objevených. Expozicí provedou návštěvníka názorné a populárně laděné výstavní panely věnované jednotlivým geologickým útvarům, jedinečné obrazové rekonstrukce vybraných období a také iluze „karbonského pralesa“ s obří vážkou Meganeurou. Přímo v terénu pod stěnou z devonských vápenců se ocitneme díky fotografii Růžičkova lomu v Čelechovicích, vrstvy třetihorních písků se nad námi tyčí na fotografii pískovny ve Skalce. Kromě regionální části nabízíme v expozici základní informace o vzniku zkamenělin a také o nerostech a horninách.