Literární památky/#JIRIWOLKER – MGP

Literární památky/#JIRIWOLKER

Jiří Wolker svými básněmi, ale i způsobem života zanechal po sobě výraznou stopu. Žil v době plné politických, kulturních a sociálních změn, na které ve své poezii přímo nebo nepřímo reagoval. Nová expozice představuje básníka jako mladého člověka, který měl své cíle, přání a touhy, které nestihl všechny naplnit. Formou časové osy nás seznámí samotný Jiří, coby vypravěč celého příběhu, se svým životem, který doplňují vybrané úryvky z jeho básnické tvorby. Na životopisnou linku navazují vybrané události z domova a ze světa, které jeho život zasazují do širšího dějinného kontextu. V expozici nejsou originály sbírkových předmětů. Z důvodu jejich křehkosti a jedinečnosti, jsou ale zastoupeny v podobě 7 digitalizátů v QR kódech pod časovou osou.

Výrazným prvkem celé expozice je monumentální prostorový objekt – kužel světla, který zastupuje umělou inteligenci (dále AI). Prostřednictvím hry se slovy mohou návštěvníci, usazení za počítačem v replice Wolkerova křesla u kuželu světla, vytvářet nadčasový virtuální obsah, který se bude promítat nejenom na plátně umístěném na protější straně kuželu světla, ale také na muzejních sociálních sítích. Jednoduchým popisem si tak Jiřího mohou díky AI zhmotnit do podoby, jak by si ho dnes představovali či jak by mohl dnes vypadat. Nebo mohou básníkovi položit jakoukoli otázku a vést s ním rozhovor na libovolné téma. Také mohou ilustrovat některou z jeho básní ze sbírky Těžká hodina nebo s Jiřím skládat rýmy, k nimž inspiraci naleznou například na některé z 24 pod časovou osou přiložených celých básních, které si zároveň mohou odnést domů.

Díky AI se Jiří Wolker může opět vrátit mezi nás. Každý tak může oživit mladého básníka, komunikovat s ním nebo se jím může přímo stát a dál žít jeho život. Prostřednictvím virtuální aplikace #JIRIWOLKERMGP může návštěvník vytvářet a sdílet poezii, povídky a ilustrace. Použité interaktivní prvky, které lze dále doplňovat, představí básníka Jiřího Wolkera způsobem, kterým současný návštěvník rozumí.