Muzeum – MGP

Muzeum a galerie v Prostějově

Ve dvou budovách muzea, umístěných na hlavním náměstí v renesanční radnici a ve Špalíčku v Uprkově ulici č. 18, naleznete zajímavé výtvarné i atraktivní předmětové výstavy a stálé expozice archeologie, historie, geologie a národopisu. Expozice Hodin, Jiřího Wolkera a židovského obyvatelstva jsme zrušili z technických důvodů. Už nyní pracujeme na jejich nové a modernější podobě.

Hvězdárna slouží od roku 1961, její činnost doplňuje od roku 1973 i meteorologická stanice. 
V jejích prostorách pod kopulí jsou dnes čtyři dalekohledy.  

Muzeum, galerie i hvězdárna  nabízí mnoho akcí pro veřejnost, přednášky, muzejní podvečery, denní i noční pozorování, akce pro rodiče s dětmi, programy pro školy apod.

Navštivte nás! Bez vás to nemá smysl!


Špalíček

pro více informací klikněte na obrázek

Hvězdárna

pro více informací klikněte na obrázek

Červený domek 
Petra Bezruče

pro více informací klikněte na obrázek


Z historie

Vývoj muzejnictví v Prostějově

Počátky prostějovského muzejnictví jsou spojeny s činností místního spolku Průmyslové jednoty, založené v roce 1883. Jejím cílem bylo kromě oživení řemesel…

Hlavní budova

Počátek 16. století byl pro Prostějov dobou velkého hospodářského a stavebního rozvoje. Pronikající renesanční kultura mu dodala městského vzezření, bylo započato s přestavbou hlavního chrámu a se stavbou zámku.

Špalíček

Dva domy bývalého židovského ghetta v ulici Uprkova a Hradební nazývané spolu s okolními stavbami vcelku bezdůvodně „špalíček“ získalo Muzeum Prostějovska v roce 1994.

Hvězdárna

Stavební historie prostějovské hvězdárny se píše od začátku 50. let 20. století, kdy Ing. Arnošt Veselý a Igor Chudožilov předložili projektovou dokumentaci k realizaci stavby. 

Červený domek
Petra Bezruče

Červený domek Petra Bezruče, známý i jako Červený domek, je bývalé obydlí básníka Petra Bezruče v Kostelci na Hané, kde básník prožil závěr svého života.