Numismatika – MGP

Sbírky

Numismatika

Numismatická sbírka má počátky v období vzniku muzejnictví v Prostějově vůbec. Už v prvních sbírkách prostějovského muzea byl materiál tohoto charakteru zastoupen. Obsahuje nejrůznější mince od dob počátků mincovnictví až po současnost. Nejpočetněji je však zastoupeno období raného novověku – tedy doba, kdy mince tvořily základ již rozvinutého světového obchodu. Mince totiž byly většinou volně směnitelné, neboť hodnotu mince představoval materiál, ze kterého byla vyražena – drahý kov. Proto i v této sbírce nalezneme mince nejrůznějších proveniencí. Četnost mincí z určité země pak dokresluje objem obchodování s příslušnou zemí. V počtu mincí tedy vedou mince domácí, ale bohatě se zde vyskytují i mince německé, slezské, polské, dále pak švýcarské, uherské, nizozemské a dokonce i švédské. Počet mincí, který se dochoval právě z období třicetileté války, však také vypovídá i o těžké situaci obyvatelstva, které muselo své „poklady“ ukrývat. Ale díky těmto pohnutým osudům můžeme starodávné mince obdivovat i dnes. K nejhodnotnějším mincím patří české, moravské i uherské denáry, brakteáty, groše a samozřejmě mince zlaté. Součástí této sbírky jsou i platidla papírová, která též mapují vývoj bankovek a státovek v našem prostředí od počátku až po současnost. 

Faleristická sbírka Muzea Prostějovska v Prostějově zahrnuje nejrůznější řády, medaile, vyznamenání, svátostky, pamětní mince a odznaky. Tyto věci byly předmětem sběratelství už v době založení muzea v Prostějově, proto základ faleristické sbírky (tehdy se tak ještě nejmenovala, neboť  faleristika – nauka o řádech a vyznamenáních – se vyhranila až v době pozdější) tvořil spolu s jinými předměty základ muzejních sbírek. V současné době tvoří sbírku bezmála 2 000 kusů. Mezi zajímavosti patří státní řády a vyznamenání (Řád vítězného února, Řád práce a srbský Řád sv. Sávy z období 1918 až 1938), válečné kříže z období 1. světové války a pamětní medaile vydávané panovníky. Je zde i celá řada pamětních medailí vydaných při konání významných akcí národního i regionálního charakteru.