Uměleckoprůmyslové práce – MGP

Sbírky

Uměleckoprůmyslové práce

Sbírka uměleckoprůmyslových prací dokumentuje vybavení domácností a životní styl, především měšťanských vrstev během devatenáctého století a částečně počátku století dvacátého. Ve sbírce jsou zastoupeny nejrůznější materiály: kovy (železo, cín, barevné a drahé kovy), keramika (porcelán, pálená hlína, kamenina), sklo a výrobky z přírodních materiálů (dřevo, slonovina, želvovina, exotické materiály). Sbírka užitého umění je rozdělena do 14 skupin a je v ní uloženo více než 3 000 sbírkových předmětů. 

Ve skupině nábytku najdeme přes 200 kusů převážně měšťanského nábytku a uložena je zde i část původního zámeckého mobiliáře z Čech pod Kosířem (depozitum Národního památkového ústavu). 
Skupina stavebniny čítá asi 60 stavebních zlomků, fragmenty původní renesanční výzdoby prostějovského zámku, fragmenty židovských náhrobků a další jednotlivosti. 

Samostatnou kapitolou je pak sbírka hodin a hodinek, která patří k chloubě muzea a má nadregionální význam.