Otevírací doba a vstupné

Hlavní budova

Otevírací doba:

 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9:30–12:00, 13:00–17:00 

Pokladna:


Špalíček

Otevírací doba:

 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9:30–12:00, 13:00–17:00 

Pokladna:

Hvězdárna

Otevírací doba:

POZOROVÁNÍ SLUNCE ve ČTVRTEK, V PÁTEK a DvakrÁt MĚSÍČNĚ V SOBOTU

září až únor od 14:00
březen až srpen od 15:00

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ Ve ČTVRTEK, v PÁTEK a DVAKRÁT MĚSÍČNĚ v SOBOTU:

září až únor od 21:00
březen až srpen od 23:00


Termíny pozorování v sobotu jsou zveřejněny
v měsíčních nabídkách. 

Pozorování se uskuteční pouze za jasného počasí, po předchozí telefonické rezervaci.

TÝDEN astronomických pohádek (první CELÝ týden v měsíci)
PONDĚLÍ–PÁTEK od 15:00

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

každý měsíc na rozdílná témata z oboru astronomie a kosmonautiky, dle aktuální nabídky

PROGRAMY PRO ŠKOLY

POZOROVÁNÍ U VÁSPOZOROVÁNÍ NA OBJEDNÁVKU (dle domluvy)

více informací na stránkách: www.hvezdarnapv.cz

Pokladna:

Červený domek
Petra Bezruče

Otevírací doba:

 • pátek až neděle (květen–září)
  9:30–12:00, 13:00–17:00
 • na vyžádání kdykoliv dle domluvy

Pokladna:


Vstupné

Hlavní budova

Stálé expozice

plné vstupné: 50 Kč
snížené vstupné: 25 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Výstavy

OKRUH TGM
plné vstupné: 200 Kč
snížené vstupné: 100 Kč
rodinné vstupné: 250 Kč

Wolkerovy lásky + RE-WOLKER

plné vstupné: 80 Kč
snížené vstupné: 40 Kč
rodinné vstupné: 250 Kč

#JIRIWOLKER

plné vstupné: 100 Kč
snížené vstupné: 50 Kč
rodinné vstupné: 250 Kč

Milování v přírodě

plné vstupné: 80 Kč
snížené vstupné: 40 Kč
rodinné vstupné: 250 Kč

Špalíček

Miloň Novotný. Síla okamžiku

plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma (jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Hvězdárna

plné vstupné: 80 Kč
snížené vstupné: 40 Kč

Snížené vstupné  (25%-50%)
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu),  děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu

Vstup zdarma
Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Sleva 20 %
Senior pas – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Přednášky, programy pro děti a dílny 
Cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu 

Komentované prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav
Cena je součástí základního vstupného  stálých expozic a krátkodobých výstav (plné vstupné, snížené vstupné).
Pro skupiny (alespoň 5 osob) – žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, děti do 6 let včetně pedagogického doprovodu, dospělí, senioři od 65 let, ZTP včetně doprovodu

Pořizování obrazových záznamů 
vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, p. o. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.