Otevírací doba a vstupné

Hlavní budova

Otevírací doba:
 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9.30-12.00, 13.00-17.00 
Pokladna:

Špalíček

Otevírací doba:
 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9.30-12.00, 13.00-17.00 
Otevírací doba:

Hvězdárna

Otevírací doba:
POZOROVÁNÍ SLUNCE – ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK

leden, únor, listopad, prosinec: 14.00-15.00,
březen až říjen: 15.00-16.00

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ Ve ČTVRTEK A v PÁTEK:

leden, únor, listopad, prosinec od 18:30 a také každou středu od 17.30 
březen, říjen od 19.30 
duben, září od 20.30 
květen, srpen od 21.30 
červen, červenec od 22.00 

Další termíny jsou zveřejněny v měsíčních nabídkách. 

Pokladna:

Červený domek
Petra Bezruče

Otevírací doba:
 • pátek až neděle (duben-říjen)
  9.30-12.00, 13.00-17.00
 • na vyžádání kdykoliv dle domluvy
Pokladna:

Vstupné

Hlavní budova

Stálé expozice

plné vstupné: 50 Kč
snížené vstupné: 25 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Výstavy

O máku
13. 5. – 11. 9. 2022
plné vstupné: 50 Kč 
snížené vstupné: 25 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

70 let VÚ 8280 / 601. skupina speciálních sil generála Moravce

14. 7. – 4. 9. 2022

plné vstupné: 50 Kč 
snížené vstupné: 25 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Parohatí a dutorozí. Historické trofeje z celého světa

14. 7. – 9. 10. 2022

plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

OKRUH TGM a Špalíček
plné vstupné: 100 Kč 
snížené vstupné: 50 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Rodinné vstupné (bez ohledu počtu dětí) 200 Kč.

Špalíček

Návrat domů nežádoucí. Mecenáš Bruno Winter

plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Hvězdárna

Snížené vstupné  (25% – 50%)
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu),  děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu

Vstup zdarma
Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Sleva 20 %
Senior pas – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Přednášky, programy pro děti a dílny 
Cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu 

Komentované prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav
Cena je součástí základního vstupného  stálých expozic a krátkodobých výstav (plné vstupné, snížené vstupné).
Pro skupiny (alespoň 5 osob) – žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, děti do 6 let včetně pedagogického doprovodu, dospělí, senioři od 65 let, ZTP včetně doprovodu

Pořizování obrazových záznamů 
vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, p. o. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.