Otevírací doba a vstupné

Hlavní budova

Otevírací doba:

 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9.30-12.00, 13.00-17.00 

Pokladna:


Špalíček

Otevírací doba:

 • pondělí zavírací den
 • úterý až neděle
  9.30-12.00, 13.00-17.00 

Pokladna:

Hvězdárna

Otevírací doba:

POZOROVÁNÍ SLUNCE – ČTVRTEK, PÁTEK

září až únor od 14.00
březen až srpen od 15.00

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ Ve ČTVRTEK A v PÁTEK a DVAKRÁT MĚSÍČNĚ v SOBOTU:

září až únor od 21:00
březen až srpen od 23:00
Termíny pozorování v sobotu jsou zveřejněny v měsíčních nabídkách. 

STŘedeČNÍ POHÁDKA

celoročně od 15:30

Pokladna:

Červený domek
Petra Bezruče

Otevírací doba:

 • pátek až neděle (duben-říjen)
  9.30-12.00, 13.00-17.00
 • na vyžádání kdykoliv dle domluvy

Pokladna:


Vstupné

Hlavní budova

Stálé expozice

plné vstupné: 50 Kč
snížené vstupné: 25 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Výstavy

Broučci. Pohádka pro malé a veliké děti
25. 11.–29. 1. 2023
plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Kunstkamera Jana Švankmajera
21. 10.–8. 1. 2023
plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Miroslav Wagner. Kresby a pastely

4. 11.–29. 1. 2023
plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

OKRUH TGM a Špalíček
plné vstupné: 100 Kč 
snížené vstupné: 50 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Rodinné vstupné (bez ohledu počtu dětí) 200 Kč.

Špalíček

Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka Doležela [1900–1972]
11. 11.–5. 2. 2023
plné vstupné: 60 Kč 
snížené vstupné: 30 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Hvězdárna

Snížené vstupné  (25% – 50%)
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu),  děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu

Vstup zdarma
Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Sleva 20 %
Senior pas – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Přednášky, programy pro děti a dílny 
Cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu 

Komentované prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav
Cena je součástí základního vstupného  stálých expozic a krátkodobých výstav (plné vstupné, snížené vstupné).
Pro skupiny (alespoň 5 osob) – žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, děti do 6 let včetně pedagogického doprovodu, dospělí, senioři od 65 let, ZTP včetně doprovodu

Pořizování obrazových záznamů 
vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, p. o. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.