Historie / V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství – MGP

Historie / V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství

Prostějovsko za časů poddanství od poloviny 14. do poloviny 19. století

První část expozice chronologicky vymezují vládnoucí rody − páni z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Další celky tvoří Třicetiletá válka na Prostějovsku, Krutý a strašný oheň prostějovský 1697, model Prostějov v hradbách inspirovaný vedutou města a okolí z roku 1728 a Klášter, kostel, nemocnice a lékárna milosrdných bratří. Úsek Baroko, rokoko a biedermeier ze sbírek Muzea Prostějovska představuje kvalitativně i kvantitativně nejzajímavější část muzejních sbírek − obrazy a miniatury, plastiky, zbraně, sklo, cín, porcelán, šperky a ozdoby. V prostorách původní kanceláře městského písaře se prezentují památky na právo a správu, patroni a „ochránci.“ Sbírkové předměty upomínající na nejčastější zaměstnání měšťanů − řemeslo a obchod, předvádí oddíl Mistři svého řemesla umístěný v chodbě. Pět částečně mechanických „jevišťátek“ nabízí nahlédnutí do prostředí raněnovověkých řemeslnických dílen a kupeckého krámu. Pod ochranou střelců se symbolicky ocitl nejen foyer, ale vlastně celá expozice.