Plán akcí a výstav 2023

Home / Muzeum / Plán akcí a výstav 2023

Výstavní sály hlavní budovy,
nám. T. G. Masaryka 2 

 • do 29. 1. 2023 Broučci. Pohádka pro malé a veliké děti
 • do 29. 1. 2023 Miroslav Wagner. Kresby a pastely
 • 20. 1.-5. 2. 2023 Náš prostor / Our space, práce studentů SŠDAM
 • 10. 2.-23. 4., vernisáž 9. 2. 2023 Kříž ze Smržic. Restaurování + Dvanácte vrchů ten strom má
 • 17. 2.-3. 9., vernisáž 16. 2. 2023 Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu
 • 17. 2.-7. 5., vernisáž 16. 2. 2023 Muzeum o muzeu. 130. výročí 
 • 28. 4.-3. 9., vernisáž 27. 4. 2023 Jan Jemelka. Grafiky a vitráže
 • 12. 5. -28. 5., 11. 5. 2023 Práce studentů SŠDAM
 • 2. 6.-25. 5., vernisáž 1. 6. 2023 Práce studentů ZUŠ V. Ambrose
 • 15. 9.-22. 10. 2023, vernisáž 14. 9. 2023 Festival současného umění
 • 27. 10.-leden 2024, vernisáž 26. 10. 2023 Kamil Lhoták
 • 3. 11.-leden 2024, vernisáž 2. 11. 2023 Když příroda spí + Vánoce
 • 10. 11.-leden 2024, vernisáž 9. 11. 2023 Karel Dostál Lutinov

Akce

 1. 2. 2023 15:00-20:00 hodin Valentýn v muzeu!!!
  Pro zamilované páry budou k dispozici dva foto koutky s profesionálním fotografem, zábavný kvíz, za jehož úspěšné absolvování získáte odměnu v podobě skleničky šampaňského a růže z jahody. Možnost zakoupení valentýnských sladkostí a pouťového štěstíčka. Romantické odpoledne můžete zakončit večerním pozorováním na hvězdárně od 21:00 hodin

  17.-18. 4. 2023 Jom-ha Šoa, čtení jmen obětí holocaustu

  26. 5. 2023 Noc muzeí, celostátní akce AMG

  12. 11. 2023 Noc divadel, celostátní akce koordinovaná Institutem umění – Divadelním ústavem (evropský projekt European Theatre Night

Přednášky

7. 2. 2023 „Počátky čokolády v Evropě a v Čechách“: Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy)

14. 2. 2023 „Tajemství staré radnice Nové poznatky ze stavebně historického průzkumu“: Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

7. 3. 2023 „Nové nálezy v Němčicích nad Hanou“: Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D. (ÚAPP Brno)

Duben „Mystérium Velkého Kosíře“: prof. RNDr. A. Přichystal, DSc. (Ústav geologických věd Masarykovy univerzity)

 1. 5. 2023 „Příběh železa očima autorek výstavy“: Mgr. A. Dovicová – PhDr. J. Langová (Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Červen (termín bude ještě upřesněn)„Dějiny Ukrajiny v 19. a 20. století“: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, dr. h. c. (Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)

Červen/září Ing. Leoš Doškočil, Ph. D., Fakulta chemická VÚT v Brně, téma Počátky očkování proti neštovicím na Moravě

Červen/září Mgr. Jana Gáborová, Magistrát města Prostějova, téma Kameny Zmizelých

Říjen prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, dr. h. c., Ústav českých dějin FF UK, téma Rozpad ČSFR 

Listopad PhDr. Michaela Kokojanová; téma Prostějované a zvěř

Prosinec PhDr. Jana Poláková, PhD., Etnografický ústav MZM; téma Čtrnáct barev Vánoc (zimní svátky u národnostních a náboženských menšin)

 

Špalíček,
Uprkova 18

 • Prodlouženo! do 26. 2. 2023 Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka Františka Doležela [1900–1972]
 • 17. 3.-28. 5., vernisáž 16. 3. 2023 Bohumil Sekanina
 • 3. 6.-2. 7., vernisáž 2. 6. 2023 Robert Vano
 • 4. 8.-8. 10., vernisáž 3. 8. 2023 Miroslav Srostlík Moravský 77
 • 20. 10.-leden 2024, vernisáž 19. 10. 2023 Miloň Novotný. Fotografie