Literární památky – MGP

Sbírky

Literární památky

Sbírka Literární památky v Muzeu Prostějovska v Prostějově obsahuje soubor několika pozůstalostí a další druhy písemností. Její součástí je např. korespondence středoškolského profesora Josefa Konvičky a dalších prostějovských osobností (Ludmila Kováříková, prof. Vladimír Zoufal, Václav Souček a další) s různými představiteli českého uměleckého a politického života zhruba od 90. let 19. století do 30. – 40. let 20. století, doplněná výběrem z úřední korespondence muzea s různými umělci z pozdějších let. Ze sbírkových souborů, které se do této sbírky dostaly od konce 50. let 20. století, je třeba zmínit písemné pozůstalosti národopisných sběratelů Jana Zbořila (kresby hanáckých krojů, výšivek, záznamy o zvycích, deníky, opisy historických pramenů), Josefa Sedláčka (pověsti z okolí Malého Hradiska) a Jana Poláčka (hanácké písně, pověsti), výpisky a korespondenci historika Jana Kühndela, soubor hudebnin a dokumentačních materiálů skladatelů Vladimíra Ambrose a jeho otce Ezechiela Ambrose, knihovnu vřesovického rodáka Vojtěcha Měrky (která je zaměřená především na literaturu národů bývalé Jugoslávie), pozůstalost hanácké básnířky Ludmily Losíkové z Kostelce, dokumenty k pobytu Petra Bezruče v Kostelci n. H., knihovnu Pamětní síně P. Bezruče, soubor dokumentů k historii pěveckého spolku Orlice (korespondence, tiskoviny, fotografie) a kolekci tiskovin, písemností a dokladů k prostějovskému divadelnictví (plakáty, alba, fotografie, hojně je zastoupeno především Divadlo Hanácké obce). Od roku 1939 opatruje muzeum část pozůstalosti Jiřího Wolkera (1900–1924) , svěřené toho roku do sbírek jeho rodiči (rukopisy, fotografie, dokumenty, knihy, časopisy, výstřižky, osobní a rodinné předměty).

Nejvýznamnější rukopisy a část korespondence je uložena v Památníku národního písemnictví v Praze. Po smrti Zdeny Wolkerové roku 1954 převzalo muzeum také její pozůstalost (korespondence s významnými umělci, novináři, bibliofily, překladateli, která obsahuje přes dva tisíce kusů dopisů a pohlednic, doklady vzpomínkových večerů, výročních oslav, umisťování nejrůznějších pamětních desek a pomníků) a památky na ostatní členy Wolkerovy rodiny. Další sbírka – Wolkerův Prostějov – shromažďuje dokumenty stejnojmenného festivalu od roku 1957 do současnosti (plakáty, pozvánky, zpravodaje, bibliofilské tisky, medaile, odznaky).