Sbírky

Botanika

Místo botanika bylo obsazeno v Muzeu Prostějovska v roce 1980. Do této doby s muzeem spolupracovali jen externí pracovníci, kteří zde zanechali své poznatky z oboru botaniky v podobě herbářů a fotodokumentace. 

Vznik muzejní botanické sbírky je datován rokem 1946. Jejími zakladateli se stali Josef Starý a Vladislav Kavka Sběry Vladislava Kavky (vyšší rostliny a mechy z Prostějovska) pocházejí z 50. a 60. let minulého století. Dalším významným sběratelem byl Josef Starý, který sestavil herbář převážně z Prostějova a nejbližšího okolí v letech čtyřicátých.

Přírodovědec Václav Spitzner zanechal v muzejní sbírce několik herbářových položek mechů, které jsou datovány 1888 a 1889. František Nováček pro muzeum v 70. letech 20. století zpracoval plody parkových rostlin, Josef Ovčáčík daroval muzeu herbářové položky vyšších rostlin z různých koutů okresu z let padesátých. Poměrně rozsáhlou sbírku mechů muzeu daroval František Smékal. Sběry nejsou jen z Prostějovska, ale i z různých koutů republiky a ze zahraničí (Francie, Německo, Slovensko). 

Botanická sbírka dále obsahuje vzorky dřev, semen a plodů parkových rostlin, převážně jehličnanů. Kolekci měkkýšů shromáždil z Prostějovska V. Kavka. Součástí sbírky jsou i fotografie přírodních zajímavostí okresu, chráněných území, parků  a chráněných stromů. 

Botanické sbírky rozšiřuje muzeum od osmdesátých let minulého století až do současnosti. Kromě herbářových položek je prováděna fotodokumentace přírody a pro vyhlašování chráněných území byly zpracovány inventarizační průzkumy některých navrhovaných chráněných lokalit. Nově vzniklé herbáře obsahují položky ze zajímavých lokalit, převážně chráněných území, které byly vyhlášené nebo se postupně vyhlašovaly (jsou v nich uloženy běžné rostliny vyskytující se v těchto biotopech). Kromě herbářových položek z daných území je pořizována fotodokumentace.