Za dveřmi… – MGP

Za dveřmi…

Home / Za dveřmi…

Rubrika Za dveřmi… umožňuje nahlédnout do muzejních depozitářů a poodhalit skrytá tajemství, která by jinak zůstala utajena. Pojďte s námi a seznamte se s  příběhy, které pro vás připravili odborní pracovníci.

Téměř všichni asi slovo depozitář znají, co ale takový depozitář skrývá, zůstává většině záhadou. Svá uložiště sbírkových předmětů, ve kterých jsou ideální podmínky pro uchovávání sbírek, má téměř každá instituce muzejního typu. Jsou to však prostory, které bývají lidem z venčí zapovězeny. V uplynulých letech byly po určitou dobu kvůli protikoronavirovým opatřením uzavřena i samotná muzea, a právě tehdy začaly vznikat první nápady na vznik tzv. příběhů sbírkových předmětů. Jde o prezentaci sbírek zastoupených jednotlivými předměty, které návštěvníkům přiblíží přírodní a historické artefakty bez osobní návštěvy instituce.