Archeologie / Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska – MGP

Archeologie / Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska

Expozice o pravěkých dějinách Prostějovska umožní návštěvníkům vstřebávat informace zrakem, hmatem i vlastní aktivní činností. V části expozice věnované nejstarším dějinám Prostějovska jsou představeny významné lokality od starší doby kamenné – paleolitu až do doby hradištní. Originály nálezů ze sbírek muzea jsou doplněny vysvětlujícími texty a bohatými fotografickými přílohami. Všem zájemcům o nejstarší dějiny našeho regionu se Prostějovsko prezentuje jako jedinečná oblast na křižovatce obchodních cest Moravy. Řada lokalit svým významem a kulturně historickou hodnotou přesahuje hranice regionu (Staré Hradisko, Němčice nad Hanou, mohylníky na Velkém Kosíři).

V interaktivní části mohou návštěvníci nahlédnout do života pravěkých lidí z doby bronzové a některé repliky pravěkých předmětů si mohou také osahat. Na tkalcovském stavu si mohou vyzkoušet tkaní a na zrnotěrce drcení obilí.