Nové objevy na keltském sídlišti v Němčicích nad Hanou – MGP

Nové objevy na keltském sídlišti v Němčicích nad Hanou

23. 3. 2023 v 16:30 hodin

Zajímají vás nálezové lokality a nové archeologické objevy z blízkého okolí? Mgr. Ivan Čižmář, PhD. a Mgr. Hana Čižmářová vám představí nové odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, které přinesly zásadní zjištění o rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích. Odborníkům se podařilo prozkoumat jedinečný sakrální objekt, a také pozůstatky po sklářské a jantarové dílně. S výsledky těchto nových zjištění vás seznámí autoři výzkumu z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a Moravského zemského muzea.

Uskuteční se v přednáškovém sále hlavní budovy nám. T. G. Masaryka 2.
vstupné 30 Kč