O Hanáckém kroji


Přijměte pozvání na přednášku PhDr. Martina Šimši, PhD. „O hanáckém kroji“, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023 v přednáškovém sále Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2.

vstupné je 100 Kč


Haná a její svébytná lidová kultura již několik století poutá pozornost cestovatelů, národopisců i milovníků folkloru. Z jejich spisů je zřejmé, že oblast vnímají, jako nejtypičtější moravský region a její obyvatelé za příklad úctyhodných, pracovitých a movitých sedláků, kteří tvoří základ tradiční venkovské společnosti. Hanáci a Hanačky se stali hrdiny několika barokních oper a vyobrazení sedláků v ocáskovém kožichu nesmělo chybět v žádném učeném spise. Poloha ve středu Moravy nutně vede k prolínání prvků západního a východního typu kroje. V mužském oděvu se tato skutečnost projevuje existencí dvou druhů krátkých kožených kalhot, v ženském zase přítomností systémem dvou zástěr nahrazujících celistvou sukni, která se jinak vyskytuje především na Slovácku a sousedním Slovensku. Oproti tomu několik různých typů ženských kabátků a vest má své vzory ve stylové módě 18. a 19. století. O těchto a celé řadě dalších zajímavostí spojených s hanáckým krojem promluví dr. Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.