Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998 – MGP

Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998

Marek, P. ed. 2000 

Výběr z referátů přednesených na konferenci věnované osobnosti Karla Dostála-Lutinova a dalším představitelům české Katolické moderny, které charakterizují jejich literární dílo i umělecké, sociální a církevní hnutí na přelomu 19. a 20. století. 

Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově a Univerzita Palackého v Olomouci. Rozsah 115 stran, ISBN 80-86276-04-X.

Cena 20 Kč