Dvanácte vrchů ten strom má – MGP

10. 2.–23. 4. 2023

Dvanácte vrchů ten strom má Kramářské a poutní tisky s náboženskou tématikou

Autorský projekt Moravského zemského muzea v Brně, Etnografického ústavu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Moravské zemské knihovny. Výstava na pozadí křesťanského liturgického roku představuje známé světce a lidové svátky, je také doplněna vybranými trojrozměrnými předměty z etnografického fondu MGP.