Národopis – hanácká světnice – MGP

Národopis – hanácká světnice

Expozice národopisu ukazuje návštěvníkům interiér obydlí na hanáckém venkově v polovině 19. století. Představuje hanáckou světnici, která byla základní obytnou místností lidového domu na Hané a sloužila jako kuchyně, jídelna, obývací místnost a ložnice pro početnou hospodářovu rodinu. 

Naším cílem je předvést návštěvníkům zajímavé artefakty z národopisného fondu muzea a jejich prostřednictvím ukázat na způsob života našich předků – jak v jedné místnosti žili, pracovali, bavili se, rodili se, i umírali.  

Expozice přibližuje životní podmínky tehdejšího venkovského obyvatelstva, kdy každý člen domácnosti byl zcela podřízen autoritě hospodáře. Každý znal dokonale své každodenní povinnosti, a to i děti, které podle věku pásly husy, kozy, sbíraly lesní plody, šišky, staraly se o mladší sourozence. Ženám příslušela starost o domácnost a domácí zvířata. V jedné domácnosti žila nejen rodina v dnešním slova smyslu, ale často i další pokrevní příbuzní a čeleď. 

Kromě sbírkových předmětů Muzea a galerie v Prostějově vystavujeme  i nábytek zapůjčený z Vlastivědného muzea Olomouc.