„Edvard Valenta“ – Sborník z konference uskutečněné v Prostějově r. 1991 – MGP

„Edvard Valenta“ – Sborník z konference uskutečněné v Prostějově r. 1991

kol. aut., 1993 

Život a dílo prostějovského rodáka, novináře a spisovatele, tvořícího ve 20. století je představeno v 11 příspěvcích českých literárních historiků. 

Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 60 stran.

Cena 20 Kč