Jiří Wolker. Básník, co miloval život. – MGP

Jiří Wolker. Básník, co miloval život.

Sborník: kolektiv autorů

V souvislosti s připomínkou 100. výročí úmrtí prostějovského básníka Jiřího Wolkera, představuje publikace – sborník, nové poznatky o básníkově životě a díle. Obsahuje odborné příspěvky, přehledy věnující se Wolkerově sbírce uložené v Muzeu a galerii v Prostějově a bohatou obrazovou přílohu. Mimo jiné prezentuje zdigitalizované sbírkové předměty z básníkovy podsbírky, které se z důvodu jejich křehkosti běžně nevystavují.

Regionální historička Marie Dokoupilová vyvrací některé mýty, které byly s osobou Wolkera spojeny, připomíná film Ilda, jež vznikl podle stejnojmenné Wolkerovy povídky a také hodnotí z pohledu bývalé kurátorky expozice Jiřího Wolkera. Naopak vysokoškolský pedagog Pavel Marek se zamýšlí nad Wolkerovým autorstvím textu s názvem Pravda na nároží a zasazuje ho do kontextu aféry Engelberta Kučery. Historik Filip Gregor komentuje Wolkerův deník cesty do Grado z roku 1910, jehož plný přepis uvádí v příloze. Středoškolská profesorka Tereza Kapecová podrobila zkoumání Jiřího bohatou korespondenci s rodiči a se třemi konkrétními dívkami Marií Horákovou, Miluší Nedělníkovou a Marií Koldovou. Regionální historička a kronikářka Hana Bartková seznamuje s osobou Miroslava Kováříka, který byl významnou osobností kulturní akce Wolkrův Prostějov.

Samostatnou část tvoří oddíl věnující se sbírkovým předmětům se vztahem k Jiřímu Wolkerovi, uložených v Muzeu a galerii v Prostějově. Rozdělení Wolkerovy pozůstalosti v rámci podsbírky Literární památky popisuje průvodce sbírkou Jiřího Wolkera. Zajímavý příběh přibližuje text o Wolkerově klavíru, na který navazují tři soupisy, jež mají dokumentační charakter. První z nich představuje podoby básníka na muzejních předmětech různého materiálu (papír, sádra, bronz aj.). Druhý chronologicky podává seznam výstavních projektů, které prostějovské muzeum k osobnosti Jiřího Wolkera realizovalo od roku 1940–2024. Poslední, třetí, uvádí přehled Wolkerovských realizací ve veřejném prostoru.

Nedílnou součástí je obrazová příloha s řadou doposud nepublikovaných dokumentů. Sborník je určen nejenom odborné veřejnosti, ale také badatelům a studentům. Přehledové části (soupisy), které doposud nebyly publikovány, také mohou pomoci případným zájemcům s orientací v podsbírce Jiřího Wolkera, uložené v Muzeu a galerii v Prostějově. 

Vydalo Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., 2024

Rozsah: 134 stran, ISBN 978-80-86276-51-9

Cena 50 Kč