List z herbáře Františka Starého – MGP

List z herbáře Františka Starého

Inventární číslo 041909/1-3, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika

Herbářová položka Lycopodium clavatun L., neboli plavuň obecná či vidlačka se řadí mezi evolučně nejstarší rostliny, přičemž  velké množství druhů plavuní žilo již v prvohorách. Herbářová položka s datem sběru 20. 9. 1947 patří mezi nejstarší sbírkové předměty Muzea a galerie v Prostějově v podsbírce Botaniky. Tento herbářový list je součástí rozsáhlého a velmi pečlivě vedeného botanického herbáře, jehož autorem byl páter František Starý.

Pojďme poodkrýt osud člověka, který v historii Prostějova zanechal otisk své osobnosti. Páter František Starý se narodil 22. 4. 1874 v Kosteleckých Horkách. V Hradci Králové studoval bohosloví, kde byl 27. 7. 1897 vysvěcen na kněze. Na začátku roku 1905 přichází páter Starý do Prostějova a ujímá se postu nemocničního a hřbitovního kněze. V roce 1906 se stal správcem nově vysvěceného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Za jeho působení byl kostel bohatě vybaven uměleckými sakrálními předměty. Mezi jeho zájmy patřila historie (ovládal staroslověnskou a cyrilometodějskou liturgii) a výtvarné umění (zabýval se mimo jiné dílem prostějovského malíře Františka Antonína Sebastiniho). Páter František Starý byl ale zejména nadšeným botanikem a milovníkem přírody, na což poukazují např. jeho aktivity v Botanické zahradě v Prostějově (založena v r. 1934), ale i jeho pečlivě vedený herbář.

Po úmrtí Františka Starého (2. srpna 1961) byl herbář jako pozůstalost věnován prostějovskému muzeu.

Pavla Koutná