Milodary z mohylových hrobů – MGP

Milodary z mohylových hrobů

inv. číslo 40361, 40357, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie

Mezi unikátní archeologické památky Prostějovska, které můžeme dodnes spatřit v terénu, patří mohylová pohřebiště lidu kultury s nálevkovitými poháry, tzv. mohylníky z pozdní doby kamenné. Oválné mohyly dlouhé několik metrů byly navršeny z kamenů a hlíny nad hroby mrtvých. Lidská těla byla ukládána ve skrčené poloze nebo spálena a do hrobu byl uložen jen popel. K poslední cestě nebylo nebožtíkům přikládáno moc milodarů. Do dnešní doby se dochovaly především keramické nádoby, zvířecí kosti či kamenné sekeromlaty. Keramické nádoby mají typický odstín a tvar – nálevku, podle kterého byla kultura tohoto lidu také pojmenována. Tyto první náhrobky moravského pravěku najdeme například v lesích nad Alojzovem, nedaleko Ohrozimi nebo na slunných svazích Velkého Kosíře. 

Blanka Veselá

Keramické nádoby z hrobů lidu nálevkovitých pohárů ze Slatinek.