Pouť k Panně Marii Dubské – MGP

Pouť k Panně Marii Dubské

XI. pěší pouť z Kralic na Hané do Dubu nad Moravou se zastaveními v Hrdibořicích a na Svárově.

Program:
9:00 sraz účastníků pouti v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kralicích na Hané
10:30 zastávka v kapli sv. Floriána v Hrdibořicích a na Svárově
13:30 Mše svatá pro poutníky v chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Mši bude sloužit olomoucký biskup Mons. Antonín Basler
15:30 zpáteční svoz autobusem zpět do Kralic na Hané se zastávkami u Hrdibořic, v Biskupicích, Kralicích na Hané

Délka trasy 9,7 km
Účast i zpáteční svoz autobusem jsou zdarma
Bližší informace na www.farnostkralice.cz nebo na tel.: 776210751

Pěší pouť pořádá ŘKF Kralice ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově a městysem Kralice na Hané.