Schránka z kříže Franze Mazala – MGP

Schránka z kříže Franze Mazala

kat. č. Fc 223, sbírka muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Užité umění     

Z hřbitovního kříže, jehož podobu si můžeme jen představovat, se dochovala malovaná kovová schránka. Jako svědek doby pohřbívání první poloviny 19. století nás přenese do roku 1814. Německy psaný text nás informuje: „Tady je pohřben Franz Mazal, mladík 23 let v Pánu zesnul 2. února 1814. Ó milí rodiče žijte blaze a nezapomeňte na mně, budu místo vás u Boha prosit, to bude můj dík za to, co vy jste pro mě vytrpěli“. Víra našich předků k nám promlouvá prostřednictvím obrazové části malby, na níž je zpodobněn Franz Mazal, který klečí a modlí se před křížem s ukřižovaným Kristem. Mladý muž je svátečně oděn do černého kabátu a vysokých černých bot. Nad tímto výjevem vystupuje osvětlena září Panna Marie Celénská. Franz Mazal byl vojákem u císařského pěšího regimentu, žil na olomouckém předměstí Prostějova v domě č. 4, zemřel na nervenfiebertyfus. Pohřben byl o dva dny později na hřbitově kostela sv. Petra v Prostějově.

Hana Holásková