Středověké nástěnné hodiny – MGP

Středověké nástěnné hodiny

inv. č. 22459, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Uměleckoprůmyslové práce

Železné hodiny z 15. století patří k nejstarším exemplářům sbírky historických hodin a hodinek prostějovského muzea. Přesnější informace o jejich vzniku neznáme, přesto se k nim váže několik příběhů. Jedním z nich je příběh mechanických neboli kolečkových hodin. Ve středověku se staly významným přelomem ve vývoji měření času. Jejich vynález se klade do západní Evropy a je spojován se změnou vnímání času a s potřebou přesněji odměřovat jednotlivé časové úseky. 
Lidé se časem zabývali již od pradávna, k jeho odpočítávání sloužily sluneční, vodní či přesýpací hodiny. Každodenní rytmus středověkého člověka řídily kostelní zvony a polní práce, zjednodušeně řečeno byl čas Boha a půdy. Později nastává čas měst. Praktické potřeby měšťanů zahájily proces přesného odměřování času.
Koncem 13. století se objevily první mechanické věžní hodinové stroje, vyráběné kovářskou technologií. V následujícím století jsou doloženy už i pokojové závěsné a konzolové hodiny. Při jejich výrobě se užívalo převážně zámečnických postupů, a kromě železa se používala i mosaz a dřevo.
Kostra mechanických hodin byla ve středověku nekrytá a tvořily ji buď svislé pásy nebo rámová klec. V druhém případě se hovoří o prizmových hodinách. Sloupky v nároží a koruna bývaly výtvarně pojaty, nejčastěji architektonickými motivy. Na kostru se montovaly jednotlivé funkční prvky, a to zdroj hnací síly, převodový mechanismus, krok, oscilátor a ukazovací část. 
Snad již od počátku doplňoval mechanické hodiny bicí stroj. Nejčastěji jej tvořila čtyři kola. Bicí část se spouštěla prostřednictvím páky na hodinovém kole stroje. Zvonek byl umisťován nad vlastní stroj.
Postupem času se hodiny zdokonalovaly jak po funkční, tak po estetické stránce. Staly se vynikajícím dokladem uměleckořemeslné zručnosti a posléze vyhledávanými artefakty sběratelů. Jedním z nich byl také prostějovský podnikatel židovského původu Bruno Winter (15. 11. 1873 Haňovice – 27. 6. 1942 Prostějov). Vlastnil rozsáhlou sbírku, mezi nimiž byly i popisované středověké hodiny. 

Veronika Schmittová