Svatá Markéta s drakem – MGP

Svatá Markéta s drakem

kat. č. Oj 40, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Etnografie

Svatá Markéta žila koncem 3. století ve městě Antiochii v dnešní Sýrii. V mládí se stala křesťankou a v reakci na to ji její otec, který byl pohanským veleknězem, zavrhl a vyhnal z domu. Odmítla se provdat za římského prefekta, kvůli přijetí křesťanství ji mučili a nakonec sťali. Ve vězení se jí zjevil satan v podobě draka, který je jejím atributem. Ve sbírkách muzea se nachází unikátní velmi historicky cenná gotická dřevořezba sv. Markéty datovaná kolem roku 1480. Polychromovaná postava má na hlavě korunu, která je vyhrazena pannám, jež zemřely mučednickou smrtí. Plastiku charakterizují protáhlé tělesné proporce a esovitý pohyb ukončený mírně nakloněnou hlavou. Tíha postavy spočívá na levé noze. Pravá je odlehčena a nakročena směrem dopředu. Linie pláště přehozeného přes levou ruku volně spadá v lámavých záhybech dolů k podstavci. Červené šaty a fialový plášť je bohatě zdoben gotizujícími záhyby. U jejích nohou leží drak. Sv. Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Její svátek se slaví 13. července.

Hana Holásková

Sv. Markéta, polychromovaná dřevořezba, 1480
Sv. Markéta, polychromovaná dřevořezba, 1480