Vývěsní štít porodní báby – MGP

Vývěsní štít porodní báby

inv. č. 12898, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická

To, že porodní báby měly na počátku 19. století zřetelně označené své živnosti pomocí vývěsních štítů či nápisů, není až tak neobvyklé. Nařizoval jim to totiž §3. Instrukcí pro báby, které byly vydány v Brně 25. 11. 1808. Stejně tak učinila i paní Johanna Peltzová z Prostějova.
Paní Johanna, manželka Matyáše Peltze, zednického mistra se narodila 17. 5. 1786 ve Štarnově v rodině nádeníků Špačkových. Byla diplomovanou porodní bábou a zkoušku absolvovala na medicínsko-chirurgické fakultě olomoucké univerzity v roce 1819. Zemřela 27. 5. 1856. Profese porodní báby patřila k těm váženým. Báby zajišťovaly nejen vlastní porod, ale dohlížely na rodičku a dítě i během období šestinedělí.
Johanna měla zřejmě dobrý propagační cit. Její vývěsní štít promlouvá k případným „klientkám“ řečí, které rozumí. Samotný tvar štítu připomínající zdobené čelo barokní postele je blízký oboru podnikání. Štít je vyroben ze smrkového dřeva a malba provedena vaječnou temperou. Motivy na štítu jsou také velmi přívětivé pro rodičky: ukazuje výjev šťastného porodu. Rodička už leží v pohodlné posteli s několika polštáři, přikrytá peřinou. Sleduje porodní bábu, která má na stole s jednoduchým bílým ubrusem dítě už v zavinovačce. Zavinovačku právě zavazuje. Dítě má hlavičku podloženou polštářem. Dominantu výjevu tvoří korunovaná P. Maria s Ježíškem na nebesích. Dalo by se tedy říci, že štít k rodičkám promlouvá takto: „Pod ochranou P. Marie a s mou pomocí porod dopadne dobře, maminko!“
Předmět můžete vidět v expozici historie V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství a jeho repliku ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v expozici Od kolébky do hrobu.

Václav Horák