ZDENĚK HORÁK: Vzpomínky na Prostějov – MGP

ZDENĚK HORÁK: Vzpomínky na Prostějov

12. 7. – 15. 9. 2024

Vernisáž 11. 7. 2024 v 17:00

Galerie Špalíček (Uprkova 18)

Výstava ikonických kreseb Zdeňka Horáka zachycuje uličky a zákoutí Prostějova. Doplněna bude o srovnávací fotografie ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově. Poskytne celkový pohled do prostředí zaniklých židovských uliček tak, jak je Zdeněk Horák znal z doby před asanacemi v sedmdesátých letech minulého století: ulice Kostelní, Uprkova, Koželužská, Lutinovova, Křížkovského, Hradební, náměstí Svatopluka Čecha, křivolaké uličky, dlažba z valounů, mansardové barokní střechy, nebo zajímavé architektonické detaily na fasádách domů.

Kresby pana Zdeňka Horáka, zachycující ztracenou historii města, kterou doplňují dobové fotografie ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově. Součástí výstavy jsou i komentované prohlídky. Komentovaná prohlídka začne ve výstavě a poté bude pokračovat krátkou procházkou s výkladem přímo do ulic Prostějova, které v 70. letech 20. století prošly asanací a rozsáhlou přestavbou. Budeme si tak moci společně oživit vzpomínky na již zmizelý Prostějov.

Termíny komentovaných prohlídek:            

sobota 14. 9. 2024, 15:00

neděle 15. 9. 2024, 15:00

Komentované prohlídky jsou volně přístupné. V případě větších organizovaných skupin je možnost domluvit si prohlídku individuálně.

V případě využití rezervačního formuláře zvolte prosím datum a čas prohlídky, o kterou máte zájem. V případě potřeby individuálního kontaktu, pište na nsigmundova@muzeumpv.cz.

Vernisáž výstavy: