Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2024 – MGP

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2024

Od roku 2019 si Statutární město Prostějov, spolek Hanácký Jeruzalém a Muzeum a galerie v Prostějově pravidelně připomínají památku obětí holocaustu. Pieta, spočívající ve veřejném přečtení jmen těch židovských spoluobčanů z našeho města, kteří zde před 2. světovou válkou žili a zahynuli v koncentračních a vyhlazovacích táborech, se uskuteční dne 6. května od 14:00 do 15:30 před budovou muzea na nám. T. G. Masaryka 2. Akci, jejímž hlavním koordinátorem je Institut Terezínské iniciativy, doplní od 15:30 komentovaná prohlídka o historii prostějovské Židovské komunity, kterou v prostorách bývalého židovského Templu, dnes kostela církve Československé husitské, farnost Prostějov na ulici Demelova 1, provede Mgr. Filip Gregor společně s Mgr. Janou Gáborovou.

Věnujte, prosím, první květnové pondělí tichou vzpomínku na ty, kteří dříve tvořili jednu z výrazných skupin prostějovského obyvatelstva a 2. světová válka jim přinesla neštěstí. Touto cestu se na Vás také obracíme s prosbou o aktivní zapojení do veřejného čtení jmen. V případě zájmu se obracejte na Mgr. Filipa Gregora (e-mail: fgregor@muzeumpv.cz, tel.: 775 096 522) nebo Mgr. Janu Gáborovu (e-mail: Jana.Gaborova@prostejov.eu, tel.: 582 329 365), kteří Vám sdělí podrobné informace. Předem děkujeme těm z Vás, kteří se do akce zapojí. Zároveň nás sledujte na sociálních sítích FB spolku Hanácký Jeruzalém a FB Muzea a galerie v Prostějově, kde se dozvíte přehledné informace o našich dalších chystaných akcích.