výstava Architektonické návrhy hvězdárny – MGP

výstava Architektonické návrhy hvězdárny

V letošním roce vypsal náš zřizovatel Olomoucký kraj architektonickou soutěž na projekt „Muzeum a galerie v Prostějově – Rekonstrukce budovy hvězdárny“. Porota složená ze zástupců Olomouckého kraje, Statutárního města Prostějov, architektů a dalších odborných poradců vybírala dne 29. 9. 2022 z jedenácti předložených návrhů. V součinnosti s Bc. Janem Žůrkem, radním pro kulturu a památkovou péči, Vás srdečně zveme na výstavu Architektonické návrhy hvězdárny, která bude  přístupná v pozorovatelně  hvězdárny v Kolářových sadech čp. 3348, Prostějov od 1. 12. 2022 a potrvá až do uzavření objektu nebo do odvolání. Návštěvníci mohou výstavu zhlédnout během pořádaných programů v klasické otevírací době: https://www.hvezdarnapv.cz/oteviraci-doba.

Zajímá vás budoucnost prostějovské hvězdárny? Chtěli byste se dozvědět, s jakými návrhy se architekti do soutěže přihlásili, a který z návrhů byl porotou vybrán?

Navštivte výstavu Architektonických návrhů hvězdárny a sdílejte její proměnu s námi.