Ukrajinská vlajka – prohlášení ředitelky MGP z 18. 3. 2023 – MGP

Ukrajinská vlajka – prohlášení ředitelky MGP z 18. 3. 2023

Dobrý a krásný den všem!

V minulém roce jsme na začátku března vyvěsili na hlavní budově MGP ukrajinskou vlajku, abychom tak jako mnoho jiných institucí vyjádřili solidaritu s napadenou zemí. Již více než rok sledujeme ve zprávách válečný konflikt na Ukrajině, který stále trvá. Uprostřed války, která nekončí, nevidím důvod, proč bychom měli vlajku odstranit. Jistě ale všichni zaznamenali, že na hlavní budově od konce loňského roku vlajka nevisela. Důvodem bylo nejen její zničení cizím zaviněním, ale rovněž poškození historických kamenných bloků a stojanů, jejichž škoda byla vyčíslena na několik tisíc korun. Policii ČR se bohužel v loňském roce agresora nepodařilo identifikovat a trestní stíhání už dvakrát odložila. Hledali jsme způsob, jak vlajku na lodžii hlavní budovy vrátit. Nalézt optimální řešení bylo těžké, neboť na většině částí arkádové lodžie je pro nenávistné nenechavce lehce dostupná. Hra kočky s myší nás nijak nenaplňuje, naopak! Zdržuje nás od práce, které máme více než dost (brzy bude na našich webových stránkách zveřejněna Výroční zpráva MGP za rok 2022, kde se můžete s velmi bohatou činností naší instituce blíže seznámit). Nehodláme ustupovat, protože hájit princip svobody projevu a vyjádření empatie je pro nás zavazující, jak už jsem ostatně řekla ve svém prohlášení z 28. 8. 2022.
Jelikož musíme zároveň chránit a pečovat o majetek, který nám byl svěřen do užívání, hledali jsme jiné řešení, tedy umístit vlajku tam, kam nebude mít nikdo kromě Spidermana přístup. Apropos u Spidermana bychom se ničení obávat nemuseli, to je hrdina záchranář. Vlajku jsme proto dne 16. 3. 2023 umístili po konzultaci s památkáři Statutárního města Prostějov a pod dohledem Policie ČR, prostřednictvím vysokozdvižné plošiny ve výsečích fasády mezi arkádové oblouky pod horní římsu. Na čestném místě vlevo visí vlajka České republiky. Myslím, že to naší „staré radnici“ spolu s pěti bannery, které poutají na naše zajímavé výstavy, sluší a s nadcházejícími jarními dny se pěkně rozzářila…

Přeji vám krásné barevné jaro a přijďte k nám na návštěvu!

Se srdečným pozdravem Veronika Hrbáčková
ředitelka MGP