Čtrnáct barev Vánoc – MGP

Čtrnáct barev Vánoc

přednáška

14. 12. 2023 v 16:00

hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

vstupné 30 Kč

V naší republice žijí vedle české majority zástupci čtrnácti národnostních menšin, cizinců a představitelů různých národů. Také z hlediska náboženství není naše země homogenní – najdeme mezi námi osoby hlásící se k nejrůznější víře nebo považující se za ateisty. Slaví všichni Vánoce? A když ne, dostávají dárky někdy jindy? Nosí všude dárky Ježíšek? Prožívají Vánoce v každé rodině stejně? Mají všichni na Štědrý den ozdobený stromeček a smaženého kapra? Odpovědi na podobné otázky nabízí přednáška etnoložky a kurátorky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea PhDr. Jany Polákové, Ph.D. s názvem Čtrnáct barev Vánoc.