DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE k výstavě Miloň Novotný – MGP

DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE k výstavě Miloň Novotný

23. 11. 2023 – 18. 2. 2024

Délka programu: 60–90 minut

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Cena programu: 30 Kč / žák, doprovod zdarma

Dnes a denně si pořizujeme nejrůznější fotografie, ať už toho, co jsme dělali, co se nám během dne líbilo nebo nás zaujalo. Někteří z nás se dokonce profesionálním fotografováním živí. Mezi fotografy patřil také Miloň Novotný, který fotil dokumentární snímky pro noviny, časopisy a divadla. V rámci programu se budeme věnovat krátce historii fotografování, abychom následně mohli vyrazit tzv. do terénu a vyzkoušeli si, jaké je to být fotografem dokumentaristou.