Ha! DIVADLO – MGP

Ha! DIVADLO

Délka programu: 60 minut

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Cena programu: 60 Kč / žák, doprovod zdarma

Edukační program navazuje na výstavu HaDivadlo 50. Začalo to v Prostějově v Galerii Špalíček ve dnech 22. 3. do 23. 6. 2024

V Prostějově ve druhé polovině 20. století vznikla jedna

z nejzásadnějších scén v Československu. Svou poetikou

ovlivnila mnoho dalších divadel. V současnosti se

snaží reagovat na společenská témata a moderní divadelní

tvorbu. Edukační program bude vznikat ve spolupráci

s lektory přímo z HaDivadla.

Program nabízíme ve dvou variantách:

Varianta 1: Jak se dělá HaDivadlo

V edukačním programu si představíme, kdo všechno v divadle pracuje a  v druhé části programu se blíže se seznámíme s pojmem nepravidelná dramaturgie a studenti si pokusí sami vytvořit scénický útvar

Varianta 2: HaDivadlo, historické 

V první části si představíme, čím bylo HaDivadlo specifické a jak rozvířilo divadelní vody. Společně si projdeme příběh HaDivadla od jeho založení až po současnost, zmíníme nejzásadnější momenty v životě divadla i osobnosti, které se na tvorbě podílely.