KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR – MGP

KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se v současné době můžete vrátit 360 milionů let zpátky v čase na výstavě „Karbon – pozdrav z prvohor“, která je výsledkem spolupráce geologů Tomáše Lehotského z Vlastivědného muzea v Olomouci a Vladimíry Jaškové z Muzea galerie v Prostějově.

Výstava je věnovaná předposlednímu útvaru prvohor – karbonu, který rozhodně nepatřil k nejklidnějším obdobím. Jednalo se o velice bouřlivou a dramatickou dobu, v níž probíhaly horotvorné pochody měnící podobu celé Země. Své jméno dostal podle rozsáhlých ložisek černého uhlí, které v té době vznikalo.  Horniny spodního karbonu jsou na Olomoucku a Prostějovsku značně rozšířené, budují Nízký Jeseník, Drahanskou vrchovinu a také nejznámější „hanáckou horu“ Velký Kosíř.

Pojďte se ponořit do tajemného šera kamenouhelných pralesů pod koruny rostlinných obrů – stromovitých přesliček, plavuní a kapradin a seznámit se s obrovskou pravážkou Meganeurou a dalšími skupinami členovců, především hmyzu. Poznáte také bizarní obyvatele močálů a tůní – obojživelníky, kteří dokázali vystoupit na souš a v průběhu karbonu ovládli celou Zemi. Do hlubin spodnokarbonských moří sestoupíte za goniatity, mlži, ramenonožci a také trilobity. Díky instruktivním výstavním panelům a také zkamenělinám rostlin a živočichů z muzejních sbírek spatříte tento dávno zaniklý svět, seznámíte se s dramatickým úsekem dějin naší planety a můžete převzít „pozdrav z prvohor“.

Výstava potrvá v Handkeho sálu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci do 22. 10. 2023.

duben-září otevřeno denně kromě pondělí

9:00-18:00hodin

říjen-březen otevřeno denně kromě pondělí

10:00-17:00