Veronika Šrek Bromová. Jiné bytosti, jiné prostory, jiné dimenze – MGP

Veronika Šrek Bromová. Jiné bytosti, jiné prostory, jiné dimenze

Návštěva u autorky před zahájením výstavy, která byla součástí Festivalu současného umění.