NOMINUJTE INSPIRATIVNÍ OSOBNOST NEBO POČIN NA CENU ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY ZA ROK 2023! – MGP

NOMINUJTE INSPIRATIVNÍ OSOBNOST NEBO POČIN NA CENU ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY ZA ROK 2023!

Olomoucký kraj vyhlašuje Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2023. V celkem devíti kategoriích Olomoucký kraj ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které se během roku 2023 zapsaly do povědomí veřejnosti. 

Návrhy na ocenění mohou zasílat fyzické nebo právnické osoby běžnou poštou (na adresu: Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc), e-mailem (na adresu: posta@olkraj.cz), datovou schránkou (ID: qiabfmf), nebo je mohou donést osobně na podatelnu krajského úřadu.

Příjem nominací probíhá v termínu od 1. do 31.prosince 2023 (rozhodující je datum doručení).

Podrobné informace k zasílání nominací naleznete zde

Vzorový nominační list naleznete zde.

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury