Nový vizuální styl – MGP

Nový vizuální styl

Vážení a milí čtenáři.

Je jaro, čas naděje a nového zrození. Také Muzeum a galerie v Prostějově prochází obrodou. Naše muzeum bylo, v kontextu života Prostějova, dlouho vnímáno jako instituce nenápadná. Protože chceme být organizací, kterou stojí za to navštívit, rozhodli jsme se pro modernizaci. Uvnitř muzea, v jeho činnosti, ale zejména v jeho vizuální prezentaci směrem k veřejnosti. Ráda bych vám proto představila dvě novinky. Muzeum a galerie se může pochlubit novým logem a také spouští novou podobu webových stránek. 

Nad podobou vizuálního stylu jsme přemýšleli dlouho. Nakonec jsme dospěli k rozhodnutí využít velkého kreativního potenciálu, který máme „přímo před nosem“. V závěru loňského roku jsme oslovili Střední školu designu a módy v Prostějově (SŠDAM) a navázali spolupráci. Soutěže na novou vizuální identitu Muzea a galerie v Prostějově se zúčastnilo přibližně padesát žáků 2. až 4. ročníků a na základě předvýběru pedagogů nám bylo nakonec předloženo čtrnáct různorodých, ale zdařilých a po odborné stránce velmi kvalitních prací. Komise devíti porotců ve složení zástupců pedagogického sboru SŠDAM, Olomouckého kraje coby zřizovatele, pracovníků muzea a externích grafiků, vybrala návrh Veroniky Brandecké, studentky 3. ročníku. 

V čem je nová podoba loga podle nás výjimečná? Líbila sem nám čistota a jednoduchost grafického provedení, které upoutá a zaujme. Jde o nepřehlédnutelný a na první pohled rozpoznatelný vizuální styl, který s jinými prostějovskými kulturními institucemi nezaměníte.     

Nový vzhled se ale netýká jen hlavní budovy a instituce jako takové. Do „nového kabátu“ se obléknou i další budovy, které muzeum spravuje. Galerie Špalíček je součástí bývalé židovské čtvrti, proto jsme symbolicky zvolili modrou a bílou, barvy odkazující ke státu Izrael. Pro hvězdárnu jsme vybrali odstín žlutě okrové, která evokuje záři slunce a pro Červený domek Petra Bezruče, jsme nemohli jinak než využít barvu červenou.

Co se webu týče, měli jsme štěstí. Oslovili jsme olomouckého webdesignéra Jana Lakomého, který nám představil uživatelsky přehlednou, a především funkční podobu nového webu. Spustit v ostrém provozu a představit veřejnosti jej chceme v průběhu dubna. 

Těšíme se na uvedení nového webu muzea, loga a vizuální identity v život a jsme zvědaví na reakce veřejnosti. Chystáme pro vás řadu novinek a věříme, že si k nám cestu najdete, protože Muzeum a galerie v Prostějově má co nabídnout. Sledujete proto náš facebook a web www.muzeumpv.cz

Veronika Hrbáčková, ředitelka MGP, publikováno v Radničních listech města Prostějov (Radniční listy, číslo 4, 28. 4. 2022)


Zeptali jsme se, jak by představili a jak vnímají nové logo jeho autorka Veronika Brandecká, MgA. Jiří Ďuriš a Mgr. David Bartoš, pedagogové Střední školy designu a módy v Prostějově?

Veronika Brandecká, studentka SŠDAM:

Už od samého počátku vytváření nového logotypu jsem měla jasnou představu, za kterou jsem si pevně stála. V protikladu k dřívějšímu logu jsem chtěla vyzdvihnout podstatu instituce a držet se patkového písma, které je samo sebou honosné a vzbuzuje pocit významu a důležitosti. Poté jsem logotyp odlehčila rozdělením písma a tím dosáhla vetší dynamičnosti a současnosti zkratky MGP. Jsem velmi vděčná, že si porota vybrala můj návrh, za stávající spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově a také konzultace s MgA. Jiřím Ďurišem.

MgA. Jiří Ďuriš, SŠDAM, multimediální tvorba:

„Nový logotyp Muzea a galerie v Prostějově reflektuje současný trend v grafickém designu, a to nejen v Česku. Tímto logotypem, který sází na výraznou a originální typografii, se posouvá MGP na tzv. „vyšší level“. Mohlo by tak více oslovit mladší generaci. Nový logotyp musí být ovšem rozšířen i o nový vizuální styl, který začne lépe a aktuálněji komunikovat s potenciálním návštěvníkem.

Rozhodně je to krok do „lepší budoucnosti“ a věřím, že MGP tímto logotypem započne cestu k více aktuálním a atraktivním výstavám.“

Mgr. & MgA. David Bartoš, SŠDAM, multimediální tvorba: 

„Nové logo Muzea a galerie města Prostějova je průsečíkem dvou aspektů, které reflektuje samotná instituce. Jedná se o odkaz na tradici, kulturu a minulost, kterou muzeum zastupuje a dále o reflexi doby současné, jež si hledá svého diváka a návštěvníka, ke kterému muzeum promlouvá. Nové logo je tak synkrezí historie, přítomnosti a budoucnosti. Tento ideální výsledek je ke všemu umocněn příběhem, který se skrývá za vznikem loga. Spolupráce Muzea a galerie Prostějov se Střední školou designu a módy funguje jako krásný příklad komunikace dvou veřejných institucí, jejichž cílem je přinášet znalosti a dovednosti z oblasti naší kultury a umění.“