Příběh železa – MGP

Příběh železa

v nabídce: 17. 2.–3. 9. 2023

délka programu: 60–90 minut

cílová skupina: 4.–9. ročník ZŠ, SŠ

Železo provází lidstvo téměř od jeho počátku dodnes a jako druhý nejčastější kov je v přírodě hojně zastoupeno. Je to důležitá strategická surovina, která sloužila k výrobě různých užitečných nástrojů, ale také zbraní. Na programu se seznámíme, kde a v jaké podobě se vyskytuje v přírodě, a sami si projdeme proces výroby od surové rudy až po hotový nástroj. V průběhu si představíme všechna řemesla spojená s výrobou železa a podíváme se na dokument o experimentální tavbě. V rámci doprovodné činnosti si budeme moci zkusit věštit budoucnost pomocí run nebo frotáž zajímavých nadpřirozených postav.     

cena programu: 30 Kč / žák, doprovod zdarma