Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915) – MGP

Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915)

Perůtka, Marek, 2003 

Katalog k výstavě představuje v základních datech profil tvorby a biografie moravského rodáka Antona Hanaka – zakladatele rakouského moderního sochařství. Součástí je obrazový katalog, provázený interpretací jednotlivých děl, zastoupených převážně ve sbírkách Muzea Prostějovska, Muzea umění v Olomouci a Slezského zemského muzea v Opavě. Němec. résumé. 

Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 55 stran. 
ISBN: 80-86276-13-9.

Cena 30 Kč.