Bibliografický rejstřík regionálních časopisů pro archeologii I.  – MGP

Bibliografický rejstřík regionálních časopisů pro archeologii I. 

Šmíd, M. (ed.), 1984 


Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 100 stran.

Cena 10 Kč.