Cechovní obraz prostějovských pekařů – MGP

Cechovní obraz prostějovských pekařů

Inv. č. 12903, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická

Vyřezávaný obraz ze dřeva pekařského cechu z Prostějova je jednou z nejstarších cechovních památek v Muzeu a galerii v Prostějově. Na konci 19. století (tedy v době, kdy už cechy neexistovaly) o něm bylo napsáno, že je to dar ruského cara. Ano, stylizovaný dvouhlavý černý orel na červeném poli může skutečně evokovat i ruského dvouhlavého orla. Ovšem je velmi málo pravděpodobné, že by se ruský car zajímal o prostějovské pekaře. Vzhledem k tomu, že obraz nese letopočet 1606, jde spíše o slavnostní vyjádření skutečnosti, že císař Rudolf II. potvrdil cechu jeho artikule. Rakouský orel však nesvírá v pařátech (heraldicky zbroj) žezlo a jablko, ale feruli pekařů a přesýpací hodiny. Orel má na hrudi renesanční štít se symboly pekařů – preclík, dvě housky a vánočku. Dodatečně byl tento obraz ještě nahoře vybaven rohlíkem a preclíkem. Rohlík ve tvaru půlměsíce se začal péct ve Vídni v roce 1683 jako symbol vítězství nad Turky, kteří Vídeň obléhali.  

Václav Horák

Cechovní obraz prostějovských pekařů