Karel Dostál-Lutinov. Sto let po smrti 1923–2023

Pavel Marek, Václav Marek

Publikace podrobně shrnuje život a působení významného prostějovského rodáka Karla Dostála-Lutinova, který je považován za jednoho ze zakladatelů Katolické moderny. Svou horlivou publikační činností i podporou umělecké tvorby zanechal hlubokou stopu v Prostějově, ale vešel ve známost a povědomí i daleko za jeho hranicemi.

Vydalo Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., 2023

rozsah: 121 stran + obrazová příloha, ISBN 978-80-86276-50-2

cena 80 Kč