Kostely a sakrální stavby v Litovli – MGP

Kostely a sakrální stavby v Litovli

APSM, sv. 17 
Šlézar, P., 2008 


Kostel s. Filipa a Jakuba, farní kostel sv. Marka, dům řádu sv. Ducha a kaple sv. Josefa jsou nejstarší sakrální stavby v Litovli. Publikace obsahuje shrnutí nejnovějších poznatků získaných na základě záchranných archeologických výzkumů. Rozsah 75 stran textu, barevné obrázky. Anglicky resumé.

Cena 60 Kč.