Krajina z Korsiky – MGP

Krajina z Korsiky

kat. č.: Oa 894, inv. č.: 040350, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Výtvarné umění

Autorem obrazu Krajina z Korsiky je Alois Fišárek (1906 Prostějov – 1980 Praha). Když se řekne Fišárek a Korsika, musí zaznít rovněž „Oťas“. Za přezdívkou se skrývá malíř Otakar Nejedlý (1883–1957), jenž byl v roce 1925 jmenován profesorem na pražské Akademii výtvarných umění a Alois Fišárek patřil k jeho prvním žákům. Další ze studentů, František Michl (1901–1977), vzpomíná na kamarádský život ve škole, Nejedlého otcovský poměr ke svým svěřencům a inspirativní leckdy dobrodružné cesty do zahraničí, které Nejedlý organizoval. V zimních měsících studenti pracovali v ateliéru, začátkem března už se vydávali na jih. V roce 1928 podnikli cestu na Korsiku, nejdříve se zdrželi několik dní v Paříži, odtud cestovali do Marseille a pak lodí na ostrov, ubytovali se v Suartellu nedaleko Ajacia. Všichni se údajně dlouho do noci oddávali zpěvu a vínu, ale každý den už před osmou ranní začínali pracovat. Jedním z výsledků této práce je i dílo Krajina z Korsiky.

Veronika Schmittová

Alois Fišárek, Krajina z Korsiky, olej na plátně, 60 x 75cm, bez rámu, cena: 40 000Kč, inv. č. 040350, kat. č. Oa 894.