Luděk Bárta, Miloš Karásek: RE-WOLKER – MGP

Luděk Bárta, Miloš Karásek: RE-WOLKER

hlavní budova MGP vernisáž 15. 2. v 17:00 v Kině Metro 70
2. 2. 2024 – 26. 5. 2024
U příležitosti 100 let od básníkova úmrtí představuje veřejnosti Miloš Karásek bronzové plastiky Jiřího Wolkera a asambláže, k nimž je připojen plakátový cyklus Luďka Bárty s názvem Re-reinkarnace Wolkera. Mladý básník se tak opět stane smrtelným a bude pokračovat v životě některé ze současných pop kulturních ikon. Výstavu doplní také plastiky básníka z muzejních sbírek od umělců Antonína Kalvody, Julia Pelikána a Jana Třísky.